Flashback

Pri podoživljanju situacij ali travm se lahko različno intenzivno posvečamo notranjim dražljajem in na ta način seveda, zaradi pretekle izkušnje začnemo sedanjo izkušnjo gledati in videti svet okoli sebe in interpretirati z vsemi miselnimi procesi, ki sledijo, na osnovi teh notranjih senzacij, ki pa so se zgodile in doživljale v preteklosti.

Pri podoživljanju situacij ali travm se lahko različno intenzivno posvečamo notranjim dražljajem in na ta način seveda, zaradi pretekle izkušnje začnemo sedanjo izkušnjo gledati in videti svet okoli sebe in interpretirati z vsemi miselnimi procesi, ki sledijo, na osnovi teh notranjih senzacij, ki pa so se zgodile in doživljale v preteklosti. Zgubi se razločevanje kaj se v naši notranjosti dogaja in kaj zunaj nas, tako da današnjo situacijo ali dogodek interpretiramo in doživljamo s stališča preteklosti. Vabljeni na raziskovanje naše preteklosti, ki vpliva na naše doživljanje v sedanjosti. Svojo ujeto energijo doživljanja v preteklosti osvobodimo in jo pridobimo za tukaj in sedaj.

Deli članek:

Ostali zapisi

Konflikt in razumevanje relacijskega stresa v partnerskem odnosu

Bistvo partnerskega odnosa je iskati načine povezanosti v odnosu, v katerem lahko oba ohranjata svojo avtonomijo. Intimen odnos zato prinaša nove preizkušnje za odraslo osebo in s tem tudi novo priložnost za preoblikovanje doživljanja, vedenja in čustvovanja. Sva pripravljena graditi, razvijati odnos in se slišati, čutiti?

Čustva in naši odzivi na delovnem mestu?

Zaposleni delujemo v okolju polnem protislovij, negotovosti in nesproščenosti, kjer nam ni dovoljeno izražati svoje prave identitete, zaradi mita racionalnosti, ki pripisuje organizacijam bolj racionalnost pred emocionalnostjo.

Star in osamljen?

Vidimo starejše? Vemo, kaj potrebujejo in s čim se soočajo? Smo danes v pristnih odnosih?

Kontaktiraj me