Kako so naši strahovi, prepričanja in cilji povezani

Naredimo korak k preoblikovanju našega zaznavanja in dojemanja strahu, ki temeljijo na omejujočih prepričanjih, da lahko situacije sprejmemo in presežemo.

Verjetno ste že slišali slavni citat Rite Mae Brown (pogosto napačno pripisan Einsteinu): “Definicija norosti je delati isto stvar in pričakovati drugačne rezultate.”

Vendar pogosto ni preprosto spremeniti našega privzetega programiranega delovanja. Običajno obstaja beseda iz le štirih črk, ki nas zadržuje pred korenitimi spremembami in konkretnimi dejanji za uresničitev svojih sanj. To je STRAH.

Strah je eno najpogostejših čustev, ki ljudem preprečuje, da bi živeli v skladu s svojimi vrednotami in sledili smiselnim ciljem. Strah pred neznanim. Strah pred neuspehom…Strah pred….

Vendar smo lahko prepričani o nečem: neuspeh je zagotovljen, če niti ne poskušamo doseči cilja! Pomembno je, da si kljub strahu postavljamo cilje in jim sledimo.

“Za nekatere ljudi je njihov strah pred izgubo večji od njihove želje po uspehu, zato na koncu ne naredijo ničesar in njihove sanje postanejo nemogoče.” – Rodolfo Costa.

S prepričanji, ki temeljijo na strahu, na dosegamo svojih ciljev. Priložena vaja vam lahko pomaga pri soočenju s posledicami teh prepričanj. Namenjena je našemu ozaveščanju negativnih posledic izogibanja ciljem na podlagi strahu. Gre za preoblikovanje našega dojemanja strahu zaradi omejujočih prepričanj, k nečemu kar lahko sprejmemo in presežemo in na ta način tudi spremenimo. Vajo si lahko natisnete ali naložite na vaš računalnik. V kolikor želite samoizpraševanje nadaljevati bolj poglobljeno, me kontaktirajte.

Deli članek:

Ostali zapisi

Konflikt in razumevanje relacijskega stresa v partnerskem odnosu

Bistvo partnerskega odnosa je iskati načine povezanosti v odnosu, v katerem lahko oba ohranjata svojo avtonomijo. Intimen odnos zato prinaša nove preizkušnje za odraslo osebo in s tem tudi novo priložnost za preoblikovanje doživljanja, vedenja in čustvovanja. Sva pripravljena graditi, razvijati odnos in se slišati, čutiti?

Čustva in naši odzivi na delovnem mestu?

Zaposleni delujemo v okolju polnem protislovij, negotovosti in nesproščenosti, kjer nam ni dovoljeno izražati svoje prave identitete, zaradi mita racionalnosti, ki pripisuje organizacijam bolj racionalnost pred emocionalnostjo.

Star in osamljen?

Vidimo starejše? Vemo, kaj potrebujejo in s čim se soočajo? Smo danes v pristnih odnosih?

Kontaktiraj me