DELAVNICE

Delavnice so namenjene vsem, ki si želijo boljšega prepoznavanja, razumevanja, sprejemanja in spreminjanja lastnih čustvenih odzivov pri vsakdanji komunikaciji v zasebnem in delovnem okolju, želijo osebnostno rasti ter izboljšati svoje odnose in živeti bolj polno in ozaveščeno življenje.

I. DELAVNICA: Odzivi v medosebnih odnosih – 2 dnevna delavnica

1.dan: Odnosi in čustva + Odnos do sebe in primarna družina + voden proces transformacije, vaja

Temelj našega življenja in delovanja predstavljajo odnosi, ki jih usmerjajo različna čustva. Temelj odnosa do okolice predstavlja odnos do sebe. Kakšno je naše doživljanje situacije pod vplivom različnih čustev? V telesu so shranjene informacije in čustva, ki so v našem zgodnjem življenjskem obdobju zaznamovala odnose z našimi pomembnimi drugimi. Možgani zbirajo in procesirajo vse telesne senzacije, na osnovi katerih se ustvarjajo notranje podobe o sebi in drugih. Te podobe nas skupaj z njihovimi afekti, ki so se razvili v teh zgodnjih odnosih, najglobje zaznamujejo. Na tej osnovi vse življenje iščemo primarne odnose, sorodne afekte in čustvene atmosfere (tudi patološke), ki smo jih nekoč doživljali v domači družini. V vsakdanjiku z vašimi bližnjimi prepoznavate opisane vplive iz otroštva? Je vaš pogled in odziv z današnjim načinom razmišljanja, razumevanja in osmišljanja drugačen?

2. dan: Odnos do drugih + zavedanje vlog in igranje + voden proces transformacije, vaja

Prepoznavate lastne in sogovornikove (sodelavci, prijatelji…) čustvene odzive ter njihov izvor v vsakdanji komunikaciji v delovnem okolju? Kako se nanje odzivate?  Kako zakonski/partnerski odnos in vaša čustva vplivajo na odzivanje v delovnem okolju in obratno?

Zavedanje trenutnih vlog se nanaša na naše odgovornosti in relacije v vlogah moža ali žene, partnerja ali partnerke, otroka do staršev, sestre ali brata, bolnika, nadrejenega, zaposlenega, … . Čustva so nekaj individualnega, osebnega in ponotranjenega. Zlagana čustva se spremenijo v površinsko igranje, ko posameznik eno čuti, drugo kaže. Pri globokem igranju posameznik poskuša spremeniti svoje realno čustvo z namenom ujemanja z želenim čustvom okolice.  Prepoznavate, se zavedate in delujete v skladu z vašimi vlogami? Prepoznate  vašo igro v vsakdanjem delovanju? Vas to utruja, a kljub temu vztrajate?

II. DELAVNICA: Jaz v odnosih (sociogram) 

Skupinska delavnica  spoznavanja samega sebe skozi vaje in izkušnje, povratno informacijo in refleksijo. Mobilizacija lastne kreativnosti. Stimulacija odgovornosti zase in za druge tukaj in sedaj. Sprejemanje in spreminjanje sebe  v kontekstu dinamike družinskih odnosov. Delo v skupinah po štiri. Različne vloge v mojem življenju. Mreža mojih odnosov v sedanjosti, preteklosti, prihodnosti. Dialog v odnosih, ki ga občutim tudi s telesom. Sposobnost odmika. Sposobnost vživljanja. Sposobnost za prenašanje konflikta.

III. DELAVNICA: Telo

Skupinska delavnica spoznavanja samega sebe skozi vaje in izkušnje, povratno informacijo in refleksijo. Razlikovanje med krivdo in občutki krivde (osnovne oblike strahu). Doživljanje telesnosti kot izraza osebnega stanja. Vaja telesne meditacije. Dostop do obrambnih mehanizmov in njihova predelava. Delo v skupinah po tri. Čuteča, senzibilna komunikacija, brez zavijanja v “celofan”. Ni situacije, kjer bi imel pravico obupati nad življenjem.

IV. DELAVNICA: Slikanje mandal z akrilnimi barvami

Slikanje mandal je orodje, preko katerega se povežemo s seboj in ga uporabimo za prepoznavo svojih občutij, misli, ujetosti. Cilj slikanja mandal ni umetniški vidik mandale, pač pa sam proces. Slikanje mandal je odlična podpora za delo na sebi, za prepoznavo in ozaveščanje lastnih ujetosti, slikanje nas umirja, povezuje in sprosti ter dviguje našo zavest. Skupine so manjše in tematsko prilagojene, za različne skupine (ženski krog, starostniki, otroci). Za možnost izvedbe na vaši lokaciji in prilagoditev vaši skupini, me kontaktirajte.

V. DELAVNICA: Delavnica osebne rasti po čakrah

Sklop sedmih delavnic, kjer razdelamo posamezno čakro in vpliv na naše življenje. Raziščemo, kje imamo miselne in čustvene vzorce povezane s posamezno čakro. Kako deluje posamezna čakra (prekomerno, nezadostno), katera barva in hrana je primerna za posamezno čakro, bolezni povezane s posamezno čakro, psihične motnje, strahovi, vzorci in ujetosti. Po teoretičnem delu sledi praktični del, kjer za vsako čakro izvedemo intenzivno terapijo,  čiščenje vzorcev in ujetosti, skozi voden meditativen proces.